ෂාරුක්, කාජල්, රාණි එකම වැඩසටහනක

May 24, 2018

 

ඉදිරියේදී යළිත් වරක් ආරම්භ වීමට නියමිත 'කොෆි විත් කරන්' වැඩසටහනේ හයවැනි අදියරේ මුල්ම වැඩසටහන සදහා සුපිරි නළු නිළියන් තිදෙනෙකු වන කාජල්, ෂාරුක්, රාණි සහභාගී වීමට නියමිතව ඇති බවටයි පුවත් වාර්තා වන්නේ.

 

මොවුන් තිදෙනා 'කොෆි විත් කරන්' වැඩසටහනට එක්වර සහභාගි වීම විශේෂ අවස්ථාවකි. මීට පෙර ෂාරුක් ආලියා බාට් සමගින්ද කාජල් අජේ දේව්ගන් සමගින්ද රාණි සයිෆ් අලී ඛාන් සමගින්ද මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වී ඇත.

Share on Facebook
Share on Twitter