පවතින අයහපත් කාළගුණයේ වැඩි වීමක්

May 23, 2018

 Photo Credit : Poorna/Sampath

 

පවතින අයහපත් කාළගුණය හේතුවෙන් පවුල් 68,343 විපතට පත්ව ඇති අතර අවතැන් වී ඇති සංඛ්‍යාව 12,132 ක සංඛ්‍යාවක් වේ. දිස්ත්‍රික්ක 5 කට අනතුරු ඇගවීම් දීර්ඝ කර ඇත. අවතැන් වූ ජනතාව මුදවා ගැනීමට ත්‍රිවිධ හමුදා මෙහෙයුම් දියත් කර ඇත.

 

අකුණු ගැසීම් , ඉවුරු කඩා වැටීම් හා ගංවතුර හේතුවෙන් මරණ සිදු වෙමින් පවතී.

මෙලෙස පීඩාවට පත්ව ඇත්තේ මුලතිව්, මහනුවර, නුවර  එළිය, බදුල්ල, කෑගල්ල, රත්නපුර, ගාල්ල, කළුතර, පුත්තලම, කුරුණෑගල, මාතර, මොණරාගල, හම්බන්තොට, මාතර, වව්නියාව, ගම්පහ, මාතලේ, පොළොන්නරුව හා කොළඹ යන දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාවයි.

 

මේ අතර ජාතික ගොඩනැගිලි හා පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් රත්නපුර, කෑගල්ල, නුවර එළිය සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක 04 කට නාය්යෑම්, පස්කදු කඩා වැටීම් හා ගල් පෙරළීම් වැනි අවදානම් පැවතිය හැකි බැවින් අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනය තවදුරටත් දීර්ඝ කර ඇත.

 

ඉදිරියටත් වර්ෂාපතනයේ වැඩි වීමක් සිදු විය හැකි බැවින් මහ ජනතාවට ඉතාම අවදානයෙන් සිටින ලෙසට කාළගුණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටී.

 

Source: Internet

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018