කරනදේ හරියට කරොත් වරදින්නේ නෑ

March 19, 2018

 

සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවයකදී නිවේදකයකු ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලෙස දීපිකා පවසා ඇත්තේ තමා කෙතරම් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව සිටියද ජනප්‍රියත්වය තකා තමා කිසිදු රගපෑමක් නොකරන බවයි. 


ජනප්‍රියත්වය පිළිබදව ඇය පවසා ඇත්තේ ජනප්‍රියත්වය ඉලක්ක කරගෙන තමා වැඩ නොකරන අතර ඇය කරන සියළු කාර්යයන් සිදු කරනුයේ ඉතාමත් සතුටින්, උනන්දුවෙන් හා කැපවීමෙන් වන බවයි.


එසේ සිදු කරනු ලබන සියළු කාර්යයන්ගේ අවසාන ප්‍රතිපල ලැබෙන්නේ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර හා මුදල්වලින් වන බවට ඇය වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018