ප්‍රියංකා අවශ්‍යය බව ෂාරුක් පවසයි

March 15, 2018

 

ඉදිරියේ රූපගත කිරීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇති ෆර්හාන් අක්තාර්ගේ 'ඩොන් 3' වැනි චිත්‍රපටය සදහා ප්‍රධාන නිළියගේ චරිතය උදෙසා ප්‍රියංකා චොප්රා අවශ්‍යය බවට ජනප්‍රිය නළු ෂාරුක් ඛාන් පවසා ඇත. ඒ මන්ද 'ඩොන් 2' චිත්‍රපටයේද ප්‍රධාන නිළියගේ චරිතය උදෙසා පණපොවා ඇත්තේ ප්‍රියංකා චොප්රා වන බැවිනි.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018