'විස්වාසම්' චිත්‍රපටයේ රගන අජිත් මතභේදයක

March 14, 2018

'විශ්වාසම්' ච්ත්‍රපටය සදහා නිෂ්පාදනයෙන් දායක වන්නේ සිර්තෛයි සිවා වන අතර එහි ප්‍රධාන චරිත සදහා රංගනයෙන් දායක වන්නේ අජිත් සමග නයනතාරා ය.

 

මෙම චිත්‍රපටයේ අජිත් සමග විලන්ගේ චරිතය රගපෑම සදහා ආරාධනා කර ඇත්තේ අර්ජුන්ට වන අතර ඔවුන් දෙදෙනා මීට ඉහත රංගනයෙන් දායක වූ 'මංගාත්තා' චිත්‍රපටයේ මිතුරන්ගේ චරිත නිරූපණය කර ඇත. මෙහිදී අර්ජුන් තමාට ලැබී ඇති චරිතය පිළිබදව කිසිදු අදහසක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවයි වැඩි දුරටත් සදහන් වන්නේ.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව