විජය රඟන 'තලපති 62 ' චිත්‍රපටය

March 14, 2018

 

'තලපති 62' විජය තම රංගනයෙන් දායක වන නවතම සිනමා නිර්මාණය වේ. මෙහි විජය සමග ප්‍රථම වරට රංගනයෙන් දායක වන්නේ ප්‍රධාන චරිතය උදෙසා වරලක්ෂ්මි ය. 


සින්බු සමග ඇය ප්‍රථම වරට සිනමා රංගනයෙන් දායක වී ඇත්තේ 'පෝඩා පෝඩි' චිත්‍රපටයේ වන අතර එම චිත්‍රපටයට පසුව ඇයට කිසිදු චිත්‍රපටයක් සදහා ආරාධනා ලැබී නැත. පසුව ඇය සදහා චිත්‍රපට ලැබුණු නමුත් ඒ චිත්‍රපට අතුරින් ඇයට සිනමාවේ ජනප්‍රිය වීම උදෙසා අවස්ථාවක් ලැබී නොමැත. නමුත් බාලා විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබූ 'තාරෛයිතප්පට්ටෛයි' චිත්‍රපටයෙන් ඇයට සැලකිය යුතු තරම් ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී ඇත.

 

'තලපති 62' චිත්‍රපටයේ විජය සමග රංගනයෙන් දායක වීම උදෙසා ඇයට අවස්ථාව ලැබී ඇති අතර විජය සමග එම චිත්‍රපටයේ රංගනයෙන් දායක වීමට ලැබීම මහගු අවස්ථාවක් බව ඇය සදහන් කර ඇත.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018