රාණි මුඛර්ජීගේ අසනීප තත්ත්වය

March 14, 2018

 

යශ් චිත්‍රපට සමාගමේ වර්තමාන හිමිකරුගේ බිරිද වන රාණි මුඛර්ජී අසනීප තත්ත්වයෙන් පසුවන බවට කරුණු වාර්තා විය. ඇය බොහෝ කාලයකට පසුව නැවත ක්ෂේත්‍රයට පැමිණ රංගනයෙන් දායක වූ චිත්‍රපටය වන 'හිචිකි' චිත්‍රපටයේ ප්‍රචාරණ කටයුතු මේ වන විට නවතා ඇති බවට කරුණු සදහන් වෙයි.

 

නමුත් දැන් ඇය සම්පූර්ණ සුව තත්ත්වයට පත්ව ඇති නිසා 'හිචිකි' චිත්‍රපටයේ ප්‍රචාරණ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර චිත්‍රපටය මාර්තු 16 වැනිදා ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්ව ඇත.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018