ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට ආසන 128ක්

මේ දක්වා නිකුත් වී ඇති ඡන්ද ප්‍රතිඵල අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට ආසන 128ක් ද සමඟි ජනබලවේගයට ආසන 47ක් ද හිමි වී ඇත. අනෙකුත් පක්ෂ සඳහා ලැබී ඇති ආසන මෙසේ ය.

LATEST RESULT - Sri Lanka Podujana Peramuna seats 128
Sri Lanka Podujana Peramuna 128
Samagi Jana Balawegaya 47
Ilankai Tamil Arasu Kadchi 9
Jathika Jana Balawegaya 2
Eelam People’s Democratic Party 2
National Congress 1
Sri Lanka Freedom Party 1
Ahila Ilankai Thamil Congress 1
Thamil Makkal Thesiya Kuttani 1
Thamil Makkal Viduthalai Pulikal 1
Sri Lanka Muslim Congress 1
All Ceylon Makkal Congress 1
Muslim National Alliance 1

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram