ගාල්ලෙන් පළමු තැන රමේෂ්ට

ගාල්ලෙන් පළමු තැන රමේෂ්ට

මෙවර මැතිවරණයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ලැබුණු සමස්ත මනාප ප්‍රතිඵලය රමේෂ් පතිරණ 205 814
සම්පත් අතුකෝරල 128331
මොහාන් පී ද සිල්වා 111626
චන්දිම වීරක්කොඩි 84 984
ඉසුරු දොඩංගොඩ 71266
ශාන් විජේලාල් ද සිල්වා 67793
ගීතා කුමාරසිංහ 63357

සමඟි ජනබලවේගය
ගයන්ත කරුණාතිලක 50097
මනූෂ නානායක්කාර 47399

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram