කෝවිඩ් 19 පිළිබඳ විවාදය 23 වැනිදා....

ඔක්:23 වැනි සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී කෝවිඩ් 19 අභියෝගය පිළිබඳ සභාව කල් තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (21) පැවති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී තීරණය වී තිබේ. ඒ අනුව එදිනට නියමිතව තිබූ ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනාව ඉදිරිපත් නොකෙරෙනු ඇත. කෝවිඩ් 19 වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්ත වීම සම්බන්ධව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පෙරවරුවේ සභාගර්භයේදී කරුණු විමසූ අතර, ඉන්පසු විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර දිසානායක මහතා ඒ සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඉල්ලා සිටියේය.


ඒ අනුව එළඹෙන 23 වැනි සිකුරාදා සභාව කල් තැබීමේ විවාදයක් ලෙස එම විවාදය පැවැත්වීමට ආණ්ඩු පක්ෂය එකඟතාවය පළ කල අතර, එදින පෙරවරුවේ වාචික පිළිතුරුඅපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සහ දිවා විවේකය නොමැතිව පෙරවරු 10 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා විවාදය පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ

කෝවිඩ් 19 පිළිබඳ විවාදය 23 වැනිදා....