කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 2686ක්....

කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 2686ක් අද (16) සවස වන විට වාර්තා වී තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසයි.

කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 2686ක්....