කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 2612ක්...

ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2612ක් (12 දින ප.ව 7.30 ) වාර්තා වී ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසයි. ආසාදිතයින් 1981ක් පූර්ණ සුවය ලබා පිටත්ව ගොස් තිබේ.

කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 2612ක්...