කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1819ක් සුවය ලැබූවන් 941ක්....

අද (07) සවස 6.30 වන විට කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1819 ක් වාර්තා වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසයි. මේ වනවිට 941ක් සම්පූර්ණ සුවය ලබා තිබේ.

කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1819ක් සුවය ලැබූවන් 941ක්....