කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන 2703 ක් දක්වා ඉහළට....

මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන 2703 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. මේ වන විට රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන ගණන 669ක් වන අතර පුර්ණ සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගිය ගණන 2023ක් ලෙස සටහන් වේ.

කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන 2703 ක් දක්වා ඉහළට....