කොරෝනා ආසාදිතයින් 20 දෙනෙක් පුර්ණ සුවය ලබා ඇත...

අද (27) උදෑසන 10 වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් 20 දෙනෙක් පුර්ණ සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු ගණන 1639 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

කොරෝනා ආසාදිතයින් 20 දෙනෙක් පුර්ණ සුවය ලබා ඇත...