අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ‍යත් කාර්යාල සේවා අරඹයි.

රට තුළ මතු වූ කොරෝනා  වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පසුගිය මාර්තු 16 වැනිදා සිට රජයේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ සංස්ථා මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ බොහෝ ආයතන ද තාවකාලිකව වසා දමා තිබූ අතර, ගෙවි ගිය කාලය තුළ බොහෝ රජයේ නිලධාරීන් නිවෙස් ගතව රාජකාරි කටයුතු කිරීමෙහි යෙදුණි. අද සිට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ මත, වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනයට අනුගත වන අයුරින් රජයේ අමාත්‍යංශවල නිලධාරීන්ට ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ පූර්ව දැනුම් දීම් අනුව සේවය සඳහා වාර්තා කිරීමට අවස්ථාව සලසා තිබේ. ඒ අනුව අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ උපදෙස් පරිදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ අවසරය මත ප්‍රමුඛ සේවා අවශ්‍යතා සහිත බවට කැඳවීම් කරන ලද සියලු නිලධාරීන් අද දින (11) සේවයට වාර්තා කර ඇත. රජයේ සේවකයින් නැවත සේවයට කැඳවීමේදී අමාත්‍යාංශ විසින් අනුගමනය කළ යුතු බවට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් ලබාදී තිබූ උපදෙස් අනුව අදාළ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පහසුකම් සහ උපකරණද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සම්පාදනය කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ‍යත් කාර්යාල සේවා අරඹයි.