අද උදෑසන 10 වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් 110ක් පූර්ණ සුවය ලබා ඇත...

අද (27) උදෑසන 10 වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් 110ක් පූර්ණ සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබු සමස්ථය 4,043ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. අද වන විට ආසාදිතයින් 4,354 දෙනෙක් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබයි....

අද උදෑසන 10 වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් 110ක් පූර්ණ සුවය ලබා ඇත...