2020මැයිමස 31දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය....2020මැයිමස 31දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020මැයි මස 30දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

නිරිතදිග මෝසම්තත්වය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන්ස්ථාපිතවෙමින්පවතී.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ සහදකුණු පළාත්වලතැනින් තැන වැසි ඇති වේ.

නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත්, පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේත් සවස 2.00 න් පමණ පසුතැනින් තැනවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

දිවයින හරහා සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 40 දක්වා වැඩි විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017