2020ජුනි මස 17දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය...
2020ජුනි මස 17දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2020ජුනි මස 16දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර,වයඹ, සබරගමුව, මධ්‍යමසහ දකුණු පළාත්වලවිටින් විට වැසි ඇති වේ.

ඌව පළාතේ සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 න් පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැක.

දිවයින හරහා, විශේෂයෙන් මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශ වලත්උතුරු, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (40-50) දක්වා වැඩි විය හැක.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017