'සෞභාග්‍යයේ දැක්ම' ව්‍යාපෘතියට අනුව යුද්ධ හමුදාව වෙත ලබා දෙන ලද එළවළු බීජ තොගයක්.

ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකයක් සහ ගෙවතු වගාව පිළිබඳව ජනතාව උනන්දු කිරීමේ අරමුණින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් දියත් කරන ලද 'සෞභාග්‍යයේ දැක්ම' ව්‍යාපෘතියට අනුව මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්‍ධන අමාත්‍යාශය විසින් යුද්ධ හමුදාව වෙත ලබා දෙන ලද එළවළු බීජ තොගයක් මධ්‍යම ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය යටතේ ස්ථාපිත සියළු ආයතන වෙත බෙදා දීම 2020 අප්‍රේල් මස 30 වැනි දින මධ්‍යම ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් කීර්ති කොස්තා ජේෂ්ඨ නිලධාරී ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි. එම අවස්ථාව සඳහා අදාළ ආයතන නියෝජනය කළ නියෝජිතයින්, අණදෙන නිලධාරීන්, ජේෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයින් ඇතුළු පිරිසක් ද සහභාගී වූහ.

6 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram