සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය වැඩ අරඹයි...අභිනව රජයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස පත් වූ පවිත්‍රාදේවී වන්නි ආරච්චි මහත්මිය අද (13) සිය ධූරයේ රාජකාරි අරඹයි.

සෞඛ්‍ය අමත්‍යාංශයේ දී අද උදෑසන රාජකාරි ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩිම මනාප හිමිකර ගනිමින් විශිෂ්ඨ ජයක් මෙවර මැතිවරණයේ දී හිමිකරගැනීමට සමත් විය. මීට පෙර පැවැති රජයේ ද සෞඛ්‍ය අමත්‍යවරිය ලෙස කටයුතු කළ පවිත්‍රා වන්නි ආරච්චි මහත්මිය,කොවිඩ් 19 වසංගතය මර්දනය කිරීම වෙනුවෙන් සුවිශේෂී කර්යභාරයක් ඉටු කළේ ය. එමෙන් ම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙල රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද නායකත්වය ලබාදෙන ලදී.

10 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram