සමාජ දුරස්ථභාවය ,පෞද්ගලික ස්වස්ථතාවය ආදී ප්‍රශස්ථ කාරණා සුරැකිය යුතුයි


අප ඉදිරියේ පවතින අභියෝගය දැනට වඩා වැඩියි- සමාජ දුරස්ථභාවය ,පෞද්ගලික ස්වස්ථතාවය ආදී ප්‍රශස්ථ කාරණා සුරැකිය යුතුයි.


අප ඉදිරියේ පවතින අභියෝගය දැනට වඩා වැඩි වන බවත් සමාජ දුරස්ථභාවය ,පෞද්ගලික ස්වස්තතාවය ආදී ප්‍රශස්ථ කාරණා සුරැකිය යුතු බව ඉදිරියට මේ ආකාරයට දිගින් දිගටම පවත්වා ගැනීම වැදගත් බවත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි.

අද (12) උදෑසන මාධ්‍යවෙත අඳහස් දක්වමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මේ බව කීය.ඊයේ සිට මේ දක්වා (උදෑසන )කිසිදු රෝගියෙක් වාර්තා වී නොමැති බවත්පැවසීය. ඊයේ රට විවෘත කළ අතර බෝ ස්ථානවල හොඳ තත්ත්වයක් පැවැති බවත් කී අනිල් ජාසිංහ මහතා කොවිඩ් තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත්ව නොමැති බව ද සඳහන් කළේ ය.ලෝක ප්‍රස්ථාර්ය අනුව තවමත් ඉහළට ගමන් කරන අතර අපේ රට පවතින්නේ පිටතින් ඇතුළට වස දැමූ තත්ත්වයක් බවද පැවසීය.එම නිසා ඉදිරියටත් දැනට වඩා අභියෝගයක් පවතින බවත් තවමත් රට තුළට වෙනත් රට වල අය නොපැමිණෙන බවද කීය. මෙතෙක් ඇදිරි නීතිය තුළ පවත්වාගෙන ආ සියලු කාරණා,සමාජ දුරස්ථභාවය,පෞද්ගලික ස්වස්ථතාවය පවත්වාගත යුතු බවද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පෙන්වා දුන්නේ ය.

6 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017