විරුද්ධ පක්ෂය වශයෙන් පැහැදිලි ලෙසම පොඩි මිනිසුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බව සමගි ජන බලවේගයේ නායක.......
විරුද්ධ පක්ෂය වශයෙන් පැහැදිලි ලෙසම පොඩි මිනිසුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බව සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

සමස්ත ජන පරපුරේ හඬ බවට විපක්ෂය පත්වන බවද පැවසු ඒ මහතා, ජනතාවගේ කරපිට පටවන්නට සුදානම් වන පීඩනයට විරුද්ධව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වීදි සටන් රැසක් ඉදිරියේ දී ක්‍රියාත්මක කරන බවද කියා සිටියේය.

පීඩනකාරී ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරනවා වෙනුවට ජනතාවට සහන ලබා දෙන්නැයි වත්මන් රජයට බලකර සිටින බවත් මෙහිදී ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

මේ මොහොතේ අධිවේගී මාර්ග ඕන නැති බවත් අවශ්‍ය වන්නේ ජනතාවට නැඟිටීමට අත දීම බවද ඒ මහතා කියා සිටියේය.

සෑම පවුලකටම රුපියල් 20 000 ක මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසත් පැවසු ඒ මහතා, වැටුප් නොමැතිව රැකියා අහිමි වු කම්කරුවන්ට ආධාර ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ද රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

5 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram