'විධිමත් රටක් පොහොසත් හෙටක්' උදෙසා.....තිලංග සුමතිපාල මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශාල ජනතාවගේ සහභාගිත්වයෙන් විශේෂ ජන හමුවක් අද කොලඹ විහාරමහාදේවි එලිමහන් රංගපීඨයේදී පැවැත්වුනි

මීට සමගාමීව 'විධිමත් රටක් පොහොසත් හෙටක්' උදෙසා තිලංග සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සහ කොරෝනා වලට පසු රට ගොඩනැගීම පිළිඹඳ කරුණු ඇතුලත් තිලංගගේ ාස්ක්වාදය' යෝජනාවලිය ද ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගන්වන ලදී....0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017