විදේශ රටවලින් රෙදි පිළි ගෙන් විම නැවැත්වීමෙන් දේශිය රෙදි පිළි කර්මාන්තය යළි පණ ගැන්විය හැක.
විදේශ රටවලින් රෙදි පිළි ගෙන් විම නැවැත්වීමෙන් දේශිය රෙදි පිළි කර්මාන්තය යළි පණ ගැන්විය හැකි බවත් සෞභාග්‍යා දැක්ම යටතේ විදේශයන්ගෙන් බතික්,අත්යන්ත්‍ර රෙදි පිළි ගෙන්වීම වහා නතර කළ යුතු බව ජනාධපති තමාට උපදෙස් ලබා දුන් බවත් කර්මාන්ත ඇමති විමල් වීරවංශ මහතා ඊයේ (17) කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ දි පැවති මාධ්‍ය හමුවක දි පැවසීය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වු ඇමතිවරයා, සඳහන් කළේ , විදේශ රටවලින් රෙදි පිළි ගෙන් විම නැවැත්වීමෙන් දේශිය රෙදි පිළි කර්මාන්තය යළි පණ ගැන්විය හැකි බවයි. එසේම විශේෂයෙන් පාසල් නිල ඇඳුම්ටෙ න්ඩරය සදහා උනන්දුවක් දක්වන හා යුද හමුදා නිල ඇඳුම් ටෙන්ඩරය සදහා උනන්දුවක් දක්වන දේශීය රෙදි පිළි නිෂ්පාදකයින්ට ලබාදීමටත් එය ආරක්ෂක අංශවල නිරික්ෂණය යටතේ සිදු කිරිමටත් බලාපොරොත්තු වන බව කීය. එසේ කිරිමට අසමත් වුහොත් විදේශයන්ගෙන් අමුද්‍රව්‍ය ගේනවා පාසල් නිල ඇදුම් සැදීමට කටයුතු සිදු කරන බවත් ,එමගින් විදේශයට ගලා යන මුදල් රැදෙන බවත් ,රැපියලේ අව ප්‍රමාණය වීම  වළක්වාලීමට හැකි බවත් ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් කීය.

2 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017