වැඩ බිම්වල දිරාපත් වන වාහන ගැන වහාම වාර්තාවක් ලබා දෙන්න- අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු....දිවයින පුරා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට හා මඟ නැගුම ආයතනයට අයත් කාර්යාල භූමිවල කෝටි ගණනක් වටිනා කාර්, කැබ් රථ, ජීප් රථ, ටිපර් රථ, එස්කැවේටර්, ඩෝසර් ඇතුළු රථ වාහන  හා මාර්ග සංවර්ධනයට යොදා ගන්නා යන්ත්‍රෝපකරණ දිරාපත් වන්නට ඉඩ හැර ඇති බවත් වහාම මෙම වාහන අළුත් වැඩියා කර භාවිතයට ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති හා මඟනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් හා යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගමේ සභාපතිවරයාට නියෝග කර ඇත.

පසුගිය යහපාලන රජය සමයේ මෙම වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ පිළිබදව සොයා නොලැබීම නිසා වල් බිහිවී විනාශ වී ඇති බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් හා යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගමේ හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමිනි. යන්ත්‍රෝපකරණ මේ ආකාරයෙන් විනාශවීම ජාතික අපරාධයක් බව සදහන් කළ ජොන්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා, සියළුම වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ පිළිබදව වාර්තාවක් හා එහි වටිනාකම්ද  තක්සේරු කර තමන් වෙත ලබා දෙන ලෙස මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරිම් හා යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගමේ සභාපතිවරයාට,අමාත්‍යවරයාගේ ලේකම් මෙහොමඩ් ශාකීර් මහතාට හා මාර්ග සංවර්ධන  අධිකාරියේ යාන්ත්‍රික අධ්‍යක්ෂවරයාට නියෝග කර තිබේ.

1 view

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram