ලොව පුරා කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 54 ලක්ෂය ඉක්මවා තිබේ.
ලොව පුරා කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 54 ලක්ෂය ඉක්මවා තිබේ. අද වන විට ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 54 ලක්ෂ 3,979ක් ලෙසයි. වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිස අමෙරිකාවෙන් වාර්තා වන අතර එම සංඛ්‍යාව 17 ලක්ෂයකට ආසන්න වෙයි. බ්‍රසීලයෙන් සහ රුසියාවෙන් ලක්ෂ 3 ඉක්ම වූ ආසාදිතයින් පිරිසක් වාර්තා වන අතර ස්පාඤ්ඤය, බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඉතාලිය ආසාදිතයින් දෙලක්ෂය ඉක්මවා තිබේ. මේ වන විට කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ලොව පුරා මියගිය සංඛ්‍යාව තුන් ලක්ෂ 43,975ක් වෙයි. ඉන් ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් වාර්තා වන්නේ අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන්. එරට සංඛ්‍යා ලේඛනවලට අනුව මියගිය සංඛ්‍යාව 98,683ක් ලෙස දැක්වෙයි. මේ අතර දැනට සුවය ලැබු ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව විසි දෙලක්ෂ 47,237ක් වෙයි. ඒ අනුව සමස්ත ආසාදිතයින්ගෙන් සියයට 42කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සුවය ලබා පිටව ගොස් තිබීම විශේෂත්වයක් වෙයි.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017