රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය එම්.ඩී ළමාවංශ අගමැති හමුවෙයි.....
රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස පත් කරනු ලැබූ විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය එම්.ඩී ළමාවංශ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ පස් වැනි විධායක ජනාධිපති සහ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවෙයි.


අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුණගැසීමෙන් අනතුරුව ඒ මහතා රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා රුසියාව බලා පිටත්ව ගියේය.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශල්‍ය වෛද්‍ය මහාචාර්යවරයකු වන එම්.ඩී ළමාවංශ මහතා එම විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ හිටපු පීඨාධිපතිවරයා ද වෙයි.

වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ සමාරම්භක පීඨාධිපතිවරයා ද වන ළමාවංශ මහතා සාක් රටවල ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ හිටපු ලේකම්වරයකු වන අතර එම සංගමයෙහි වර්තමාන සභාපතිවරයා ද වෙයි. තව ද ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ හිටපු සභාපතිවරයකු ද වන ඒ මහතා කුඩා ළමුන්ගේ වකුගඩු බද්ධ කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ප්‍රවීණතම ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු ලෙස ද හඳුන්වා දිය හැකිය.

7 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram