රියදුරු බලපත්‍රයක වලංගු කාලය තවදුරටත් තාවකාලිකව දීර්ඝ කිරීම.....රියදුරු බලපත්‍රයක වලංගු කාලය තවදුරටත් තාවකාලිකව දීර්ඝ කිරීමට ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඊට අදාල ගැසට් නිවේදනය ඊයේ දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එම කාලය ජුලි මස 31 වන දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේය.

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් අප්‍රේල් මස 16 වන දින සිට කල් ඉකුත් වන රියදුරු බලපත්‍රයක වලංගු කාලය මීට පෙර මැයි 31 දක්වා දීර්ඝ කිරිමට පියවර ගෙන තිබුණි.

කෙසේවෙතත් පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මැයි මස 31 වන දිනෙන් වලංගු කාලය අවසන් වන සෑම රියදුරු බලපත්‍රයකම වලංගුකාලය ජුලි මස 31 වන දින දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017