රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීමට කැමති සියලු දෙනාට කරන ඇරයුමයි මේ.


Covid වසංගත තත්ත්වය හමුවේ රටේ උද්ගත වී ඇති වාතාවරණය හේතුකොටගෙන ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේ රුධිර සංචිත පහළ වැටී ඇත.

රුධිර පාරවිලයනය අත්‍යවශ්‍යව, ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක පොරබදිමින් සිටින සිටින අපගේම සහෝදර ලාංකිකයන් වෙනුවෙන්, රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීමට කැමති සියලු දෙනාට කරන ඇරයුමයි මේ.

පැමිණෙන රුධිර දායකයන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සියල්ලටම වඩා වැදගත්ව සැලකෙන අතර, පවත්නා corona වසංගත තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන, පිරිස් එක් රැස් වීම වැලැක්වීමට, වෙලාවක් වෙන්කරගෙන රුධිරය දන් දීමට ක්‍රමවේදයක් සකසා ඇත.

එබැවින් පැමිණීමට ප්‍රථම අනිවාර්යයෙන්ම 0115332153 දුරකතන අංකය ඇමතීමෙන් හෝ http://nbts.life/ පිටුවට පිවිසීමෙන් වේලාවක් වෙන්කර ගන්නා ලෙසට ලෙසට ජාතික රුධිර පාරවිලයන සේවය ඔබගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටියි.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017