රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ හා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ ‍වෙබ් අඩවියට සයිබර් ප්‍රහාරයක්රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ හා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ ‍වෙබ් අඩවියට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබේ.

ගුවන් හමුදාවේ සයිබර් ආරක්ෂක මධ්‍යස්ථානය මේ බව තහවුරු කර තිබේ.

මේ අතර, මැයි මස 17 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන වෙබ් අඩවි කිහිපයකට සයිබර් ප්‍රහාර මාලාවකට ගොඳුරු වු බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය පැවසීය.

මෙම සයිබර් ප්‍රහාරය 2014 වසරේ සිට සිදුවන සයිබර් ප්‍රහාරයක් වන අතර වෙබ් අඩවි පවත්වා ගෙන යනු ලබන පාර්ශවයන් විසින් වෙබ් අඩවි වල ආරක්ෂාව කෙරෙහි සැලකිල්ලක් නොදැක්වීම නිසා ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි සයිබර් ප්‍රහාරවලට ගොඳුරු වී ඇතැයි ඔවුන් කියා සිටියේය.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017