මුඛ ආවරණ නොපැළඳ ගැවසුනු පුද්ගලයින් 1,214 නිරෝධායනයට....
බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයන්හි මුඛ ආවරණ නොපැළඳ ගැවසුනු පුද්ගලයින් 1,214 ක් දින 14ක නිරෝධායනයට යොමු කළ බව පොලීසිය පවසයි.

එම පුද්ගලයින් ඊයේ (28) සිදුකළ විශේෂ මෙහෙයුමක දී හඳුනා ගත් ගෙන තිබේ.

මේ අතර, කෙරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා මුඛ ආවරණ භාවිතා කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අද (29) සවස 0300 ට කඩවත නගරයේ දී පැවැත් වීමට නියමතය.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017