පොහොර වැඩි මිලට විකුණන නුවරඑළියේ වෙළදුන් සොයා වැටලීම්....රජයේ පාලන මිලට වඩා වැඩි මිලකට පොහොර විකුණු නුවරඑළියේ වෙළඳසැලක් වැටලීමට නුවරඑළිය පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය කටයුතු කර තිබේ.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නුවරඑළිය කාර්යාලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරි ජේ.එම්. ආර්. කරුණාරත්න මහතා සඳහන් කළේ, එම වෙළඳ සැළට විරුද්දව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමින් සිටින බවය. . රුපියල් 1150 කට මිල නියම කර තිබු මිශ්‍ර පොහොර මිටියක් රුපියල් 1400 ක මුදලකට අලේවි කරන බවට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත මෙම වැටලීම සිදුකළ බව ජේ.එම්. ආර්. කරුණාරත්න මහතා පැවසීය. පොහොර වැඩි මිලට විකිණීම සම්බන්ධව පැමිණිලි ලැබීමත් සමඟ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්.බි.ආර්. පුෂ්පකුමාර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි දිස්ත්‍රික්කය පුරා වැටලීම තම කාර්යාලය මගින් ආරම්භ කර ඇති බවත්, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩි මිලට පොහොර අළෙවි කරන වෙළදුන් නිතීයේ රැහැනට හසුකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සැම කටයුත්තක්ම සිදුකරන බව ජේ.එම්. ආර්. කරුණාරත්න මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය. දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය - නුවරඑළිය

8 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram