ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිගේ සහතිකයක් නැතුව රූපලාවන්‍යාගාර යළි විවෘත කළ නොහැකි.ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයාගේ නිල සහතිකය ලබා ගන්නා තෙක් කිසිදු රූපලාවන්‍යාගාරයක් හෝ කොණ්ඩා කපන ස්ථානයක් යළි විවෘත නොකල යුතු බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි.

එම ආයතන සඳහා සෞඛ්‍යා රක්ෂීත ක්‍රමවේද හා සම්බන්ධව නිකුත් කර ඇති උපදේශන මාලාව අනුගමනය කර ඇති බවට තහවුරු කළ සහතිකය ප්‍රාදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාගෙන් ලබා ගත හැකි බව හෙතෙම පවසයි.

ලබා දි ඇති සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව කටයුතු නොකරන කිසිදු රූපලාවන්‍යාගාරයක් හා කොණ්ඩා කපන ස්ථානයක් යළි විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවක් නොමැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේය.

සාමාන්‍ය සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් පමණක් රූපලාවන්‍යාගාර හෝ කොණ්ඩා කපන ස්ථාන විවෘත කළ හැකි බවට පැතිර යන මාධ්‍ය වාර්තා පිළිබඳ අවධානය යොමුකරමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

6 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017