ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කරයි.
කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය වන තෙක් පොදු ප්‍රවාහන සේවා විදිමත් නියාමනය සඳහා අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කරයි.


කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය මෙරට පාලනය වන තෙක් පොදු ප්‍රවාහණ සේවා පවත්වාගෙන යාමේ දී සියලුම පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් මනාව සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහෙයවීම, නියාමනය හා බලාත්මක කිරීම යන කරුණු සඳහා ප්‍රවාහණ සේවා කළමනාකරන කාර්යය සාධක බලකායක්, ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් ඊයේ සිට (14) පත් කරනු ලැබ තිබේ.

මෙම කාර්ය සාධක බලකාය පත් කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ නම් කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය අවසන් වන තෙක් ජනතාවට ප්‍රවාහන සේවාවන් සැලසීමේ දී කිසිදු හිරිහැරයක් හෝ බාධකයක් ඇති නොවන පරිදි ප්‍රවාහණ සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමත්, සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබා දී ඇති උපදෙස් නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් කොවිඩ් 19 පොදු ප්‍රවාහණය ඔස්සේ ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම බවත් අමාත්‍යවරයා එම බලකාය පත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේය. ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ කාර්යය සාධක බලකායේ සභාපති ලෙස අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ගාමිණී සෙනවිරත්න මහතා පත් කර තිබේ. ලේකම් වශයෙන් අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ජේ. ඒම්. තිලකරත්න බණ්ඩා මහතා කටයුතු කරයි. සාමාජිකයින් 21 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම බලකාය සඳහා බස් රථ සංගම්වල සභාපතිවරු, දුම්රියසාමාන්‍යාධිකාරි, ලංගම, ජාතික ගමනාගමන කොමිසම, යන ආයතනවල සභාපතිවරු ද, පළාත් මාර්ගස්ථ අධිකාරිවල සභාපතිවරු ද , සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් පත් කරන නියෝජිතයෙක් ද ඇතුළත් වේ. මහජනතාවට ප්‍රවාහන සේවාවන් සැපයීමේ දි කිසියම් අපහසුතාවයක් වෙතොත් එම කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති - 011-2187233, අමාත්‍යාංශයේ දුරකථනය වන 011-2187200 හා ලේකම් , 0714410568 පැක්ස් අංක 011- 2865093 මගින් ද විමසීම් කළ හැකි වේ.

16 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017