පළඟැටියන් ව්‍යාප්ත වී ඇති ප්‍රදේශ පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම්දෙන්න ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.....
දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වාර්තාවන පළඟැටියන් ව්‍යාප්ත වී ඇති ප්‍රදේශ පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම්දෙන ලෙස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

ක්ෂණික දුරකථන 1920 අංකයට ඇමතීමෙන් එම තොරතුරු ලබාදිය හැකි බව කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය එම්.ඩබ්ලිව්.එම්. වීරකෝන් මහතා සඳහන් කළේය.

එම දැනුම්දීමවලට අනුව කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් අදාළ ප්‍රදේශ වෙත යොමුකරන බව ද කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේය. පසුගියදා මාවතගමින් හඳුනාගැණුනු මෙම පළඟැටි උවදුර මේ වන විට දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ව්‍යාප්ත වී තිබේ.0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017