පන්දහසේ දිමනාව පුද්ගලයින් ලක්ෂ 50කට ලබාදී අවසන්-සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කියයි.කොවිඩ්-19 වෛරසය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වූ පිරිස් සදහා රජය විසින් ලබාදෙන රුපියල් 5000සේ දීමනාව මේ වන විට  පුද්ගලයින් ලක්ෂ 50 කට ආසන්න පිරිසකට ගෙවා අවසන් කර ඇති බව සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අඩු ආදායම්ලාභීන්, සමෘද්ධිලාභීන් සහ සිය ජීවනෝපායන් අහිමිවිම හේතුවෙන් දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටින පුද්ගලයින් සඳහා එම දීමනාව ලබාදී ඇති බව සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරි මහතා පැවසුවේය.

මෙම වැඩිපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කරමින් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරි මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

5 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram