නිරෝධායනය අවසන් කළ පුද්ගලයින් නිවෙස් වෙත පිටව යයි.අද දිනය තුළ දී යුද හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දියගම ක්‍රීඩා සංකීර්ණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය තුළ නිරෝධායනය අවසන් කළ පුද්ගලයින් 14 දෙනෙක් නිවෙස් වෙත පිට ව යෑමට නියමිතය.


අද වන විට පුද්ලගයින් 25,734 දෙනෙක් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර නිවෙස් වෙත ගොස් තිබේ.


ත්‍රිවිධ හමුදාව මඟින් පාලනය කරනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 44ක පුද්ගලයින් 4,535ක් නිරෝධායනය වෙමින් සිටින බව ද කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017