නගර ආශ්‍රිතව තිබෙන පිසූ ආහාර සපයන සාමාන්‍ය හෝටල් සහ බක්කි කඩ විවෘත කිරීමට තවමත් අවසර නෑ....නගර ආශ්‍රිතව තිබෙන පිසූ ආහාර සපයන සාමාන්‍ය හෝටල් සහ බක්කි කඩ විවෘත කිරීමට තවමත් අවසර නොමැති බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.

විවෘත කිරීමට අවසර නොදී ඇති සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන හා කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ඉදිරියේ දී ආරම්භ කිරීම සඳහා එම මධ්‍යස්ථාන වල පාලකයින් විසින් ඒවා විවෘත කිරිමට ප්‍රථම ලබා දී ඇති සෞඛ්‍ය නිර්ණායක බාගත කරගෙන ඊට සුදානම් වන ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා (25) මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේ ය. නගර ආශ්‍රිතව තිබෙන පිසූ ආහාර සපයන සාමාන්‍ය හෝටල් සහ බක්කි කඩ විවෘත කිරීමට තවමත් අවසර නොමැති බවත්, ඉදිරියේ දී එම ස්ථාන විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දෙනු ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා විසින් තමන් හට දැනුම් දුන් බවත් මෙහි දී කියා සිටියේය. මෙම ක්‍රියාමාර්ග සියල්ල සිදු කර ඇත්තේ එකී වෘත්තිකයින් අවමානයකට හෝ අපහසුතාවයකට පත් කිරීමට නොවන බවත්, සෞඛ්‍ය බළධාරීන්ගේ උපදෙස් මත රෝග ව්‍යාප්ත වීමට වැඩි අවදානමක් පවතින බැවින් එම තත්ත්වය වලක්වාගැනීම උදෙසා බවත් ඒ මහතා මෙහි දී කියා සිටියේය.

5 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017