දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ලබන ජූලි මස පළමුවනදා සිට විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබේ.
දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ලබන ජූලි මස පළමුවනදා සිට විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබේ. කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශ ලේකම් නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා පැවසුවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ලබාදී ඇති මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමට උපදෙස් ලබාදී ඇති බවය. එම මාර්ගෝපදේශ මාලාවන් සියලුම දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය. කෙසේවෙතත් පෙර පාසල් විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බ නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා පැවසුවේය. කොවිඩ් නයින්ටීන් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් වසා දැමුණු පාසල් ද ලබන 29 වනදා සිට අදියර 4 ක් යටතේ විවෘත කිරීමට නියමිතය. ඒ යටතේ ජූලි මස 6 වනදා 5,11 සහ 13 ශ්‍රේණිවලට අයත් සිසුන් පාසල් වෙත කැඳවීමට නියමිතව තිබේ. කෙසේවතත් එක හා දෙක ශ්‍රේණිවල සිසුන් පාසල් වෙත කැඳවන දිනය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් මේ දක්වා ප්‍රකාශයට පත් කර නොමත. පෙර පාසල් විවෘත කිරීම බොහෝ විට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් අනතුරුව සිදුවනු ඇති බව වාර්තා වේ.

2 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017