දිනකට PCR පරීක්ෂණ 500 ක් සිදු කළ හැකි විශේෂිත අණුක ජීව විද්‍යා රසායනාගාරය විවෘත කිරිම අද...
දිනකට PCR පරීක්ෂණ 500 ක් සිදු කළ හැකි රෝග නිශ්චය කිරීමේ විශේෂිත අණුක ජීව විද්‍යා රසායනාගාරය විවෘත කිරිම අද(24) සිදු කෙරේ.

පෙරවරු 10.00 ට සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම විවෘත කිරීම සිදු වෙයි. මෙම රසායනාගරය නැගෙනහිර කොළඹ මුලික රෝහල (මුල්ලේරියාව රෝහල) පරිශ්‍රයේ පිහිටුවා ඇත.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017