ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ,
වර්තමාන ඩොලර් මිලියන 480 ප්‍රදානය යටතේ කිසිදු MCC ප්‍රදාන මුදලක් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත සම්ප්‍රේෂණය හෝ වියදම් කිරීමක් සිදුවී නොමැති බව කොළඹ පිහිටි අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි. 

ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ, MCC ගිවිසුමේ සූදානම්වීමේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වූ අරමුදල් ප්‍රදානය සම්බන්ධයෙන් රජයේ තීරණය ලැබෙන තෙක් එය අවලංගු කර හෝ දින නියමයක් නොමැතිව කල්දමා තිබෙන බවය.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017