ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සදහා රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය විධිමත් හා කාර්යක්ෂම කිරීමට කමිටුවක්
ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සදහා රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය විධිමත් හා කාර්යක්ෂම කිරීමට කමිටුවක් පත්කිරීම සදහා ඊයේ (22) කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සදහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවිය.

මෙම කමිටුව හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු සිසිර රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අදාළ ක්ෂේත්‍රයන්හි ප්‍රවීණයන්ගෙන් සැදුම්ලත්ව පිහිටුවීමට නියමිත ය. රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය සහ ඒවාට අනුබද්ධ ආයතන රාජ්‍ය බැංකු පිහිටවීමේ මුල් අරමුණු වලින් බැහැරව සහ අදාල පනත් වල විදිවිධාන හා කාර්යයපටිපාටි උල්ලංඝණය කරමින් පසුගිය කාලසීමාව තුළ කටයුතු කර ඇති බව පෙනීගොස් ඇත. කෝවිඩ් - 19 වසංගතය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මුහුණදෙන අභියෝග ජය ගැනීම සදහා රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය සහ ඒවාට අනුබද්ධිත ආයතන විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂමව කටයුතු කළ යුතු  බවට රජයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

5 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram