ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජන හමු කිහිපයකට සහභාගී වෙමින්...
සුළු අපනයන බෝග ආනයනය මේ වන විට නවතා ඇති බැවින් ඉදිරියේ දී මෙරට බෝග සඳහා ඉහළ මිලක් ලැබෙනු ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජන හමු කිහිපයකට සහභාගී වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

එම දිස්ත්‍රික්කයේ නිරන්තරයෙන් සිදුවන නායයෑම් පාලනය කොට පීඩාවට පත් වන ජනතාවගේ ගැටලු විසඳීමට විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය සේවකයන්ගේ ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳවත් සමූපකාර ව්‍යාපාරයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් නීති සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳවත් ප්‍රදේශයේ ජනතාව ජනාධිපතිවරයා දැනුම්වත් කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

6 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram