කොළඹින් පොහොට්ටුවට ආසන 12ක්- එජාපයට ආසන අහිමිවෙයි...කොළඹින් පොහොට්ටුවට ආසන 12ක්- එජපයට ආසන අහිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ 674603 ඡන්ද ලබාගමින් ආසන 12ක් හිමිකරගෙන ඇත. ඡන්ද 387145ක් ලබාගත් සමගිජනබලවේගයට ආසන 6ක් ලැබී තිබේ. ජාතික ජනබලවේගය එක් අසුනක් හිමිකටගෙන තිබෙන්නේ ඡන්ද 67600ක් ලබාගනිමිනි. ඡන්ද 30875ක් ලබාගත් එජාපයට අසුනක් හිමි වී නොමැත. District : Colombo Seat Allocation Sri Lanka Podujana Peramuna                 674,603         57.04%           12 Samagi Jana Balawegaya                        387,145          32.73%            6 Jathika Jana Balawegaya                          67,600           5.72%              1 United National Party                                30,875           2.61%               08 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram