කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තිය නිසා පීඩාවට පත්වූ ජනතාව සඳහා රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව මැයි මාසයේදීත්,කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තිය නිසා පීඩාවට පත්වූ ජනතාව සඳහා රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව මැයි මාසයේදීත් ලබාදීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනූව මැයි මස දීමනාව ගෙවීම අද(04) සිට ඇරඹෙන අතර එය වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයට පෙර ගෙවා නිම කරන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේය.

කොවිඩ් නයින්ටීන් ව්‍යාප්තිය නිසා පීඩාවට පත්වූ ජනතාව සඳහා රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව මැයි මාසයේදීත් ලබාදීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ මැයි මස දීමනාව ගෙවීම අද සිට ඇරඹෙන අතර එය වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයට පෙර ගෙවා නිම කරන බවයි.

වැඩිහිටියන්, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සහ වකුගඩු රෝගීන් සඳහා මාර්තු මස සිට රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව ලබාදුන් අතර එම කණ්ඩායම්වලට අයත් මුල් ලේඛනවල නම් සඳහන් අයට සේම පොරොත්තු ලේඛනවල නම් සඳහන් අයටද මැයි මස දීමනාව හිමිවනු ඇත.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ මැයි මාසය සඳහා වූ විශ්‍රාම වැටුප් ද අද සිට ගෙවන අතර එය ද වෙසක් පොහොයට පෙර නිම කරන බවයි.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017