කෝවිඞ් - 19 මර්දනය කිරීමේ වැඩසටහන සදහා,
කෝවිඞ් - 19 මර්දනය කිරීමේ වැඩසටහන සදහා මුඛ ආවරණ 15000ක් හා ආරක්ෂිත ඇඳුම් 300ක් චින්ට් ඉලෙක්ටි%ක් ෂොලුෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඞ් (chint electric solution(private) limited) ආයතනය විසින් අද (12) අරලිය ගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතාට පරිත්‍යාග කළහ.

4 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017