කතනායකවරයාගේ නායකත්වය උත්තරීතර සභාවේ අනාගතයට ඉතාම වැදගත්- මෛත්‍රිපාල සිරිසේන...පාර්ලිමේන්තුවට තේරිපත් වූ නව කතානායකවරයාගේ නායකත්ව උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ අනාගතය වෙනුවෙන් වැදගත් වන බව හිටපු ජනපති,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මෛත්‍රිපාල සිරිසේන  මහතා අද (20) පැවසීය.

නව කතානායකවරයා තේරිපත්වීමෙන් අනතුරුව සුබපතමින් මේ බව සඳහන් කළේ ය. පාර්ලිමේන්තුවට නවක මන්ත්‍රීවරුන්ට විශ්වවිද්‍යාලයකටත් එහා ගිය ආයතනයක් බව පෙන්වා දුන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා, යහපත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් තුළ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරය උසස් ලෙස ප්‍රබුද්ධ ලෙස සිදු කිරීමට කතානායකවරයාගේ නායකත්වය වැදගත් බව ද පෙන්වා දුන්නේ ය.

4 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram