‘උප්පැන්න සහතිකය‘ යන්න වෙනුවට ‘ජාතික උප්පැන්න සහතිකය‘
‘උප්පැන්න සහතිකය‘ යන්න වෙනුවට ‘ජාතික උප්පැන්න සහතිකය‘ නමින් හඳුන්වා දීමට මේ වනවිට නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් එන්.සී.විතානගේ මහතා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

2019 වර්ෂයේ හඳුන්වා දුන් ‘ජාතික උප්පැන්න සහතිකය‘ පැරණි උප්පැන්න සහතිකයේ පැවති අඩුපාඩු ඉවත් කර මෙලෙස ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගැළපෙන ලෙස සකස් කරන බව සඳහන් වේ.

එම උප්පැන්න සහතිකයෙන් සමහර ළමුන්ට අගතිගාමී ලෙස බලපාන “දෙමාපියන් විවාහක ද“ යන කොටස ඉවත් කොට භාෂා ද්විත්වයෙන් සකස් කරන බව ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් ය.

ජාතික උප්පැන්න සහතිකයේ ඇතුළත් වෙන කරුණු කිහිපයක් පහත දැක් වේ.

1. ‘උප්පැන්න සහතිකය‘ යන්න වෙනුවට ‘ජාතික උප්පැන්න සහතිකය‘ නමින් හඳුන්වා දී ඇත. 2. භාෂා ද්විත්වයෙන් ම සැකසේ. 3.උපතේ දී ලබා දෙන අනන්‍යතා අංකය ඇතුළත් කොට ඇත. 4.වඩාත් ආරක්ෂිත කඩදාසියක ඩිජිටල් ක්‍රමයට සැකසේ. 5.ක්ෂණික ප්‍රතිචාර කේතයක්, කේත අංකයක්, දිය සලකුණ සහ හොලෝ ග්‍රෑම් ස්ටිකර් එකක් අලවා ඇත. 6.රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්ගේ අත්සනින් නිකුත් කරනු ලබයි.

පැරණි උප්පැන්න සහතිකයේ පවා නොමැති කරුණක් වන ආගම පිළිබඳ විස්තර ජාතික උප්පැන්න සහතිකය ට ඇතුළත් කර නොමැති අතර, ජාතිය යන්නට අමතර ව දෙමාපියන්ගේ ජාතිකත්වය ද ඇතුළත් කර තිබේ.

මෙය තවමත් ජනගත කර නොමැති අතර, එය සිදු කරන්නේ මීට අදාළ කාර්ය පියවර සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු බවත් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

ජාතික උප්පැන්න සහතිකයේ ආකෘති පත්‍රයක් පහතින් දැක් වේ.

4 views

HELLORADIO

CONTACT US

077 7 369 324

helloradio.lk

ABOUT US

Hello, Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software, and unique solutions using Social Media as a tool of communication.

Hello Digital Media Network 2017 © Copyright  2020

MENU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram