උපාධිධාරීන් ආර්ථිකයේ ඍජු කොටස් කාරයින් විය යුතුයි - ජනපති.....රැකියා ලබා ගත යුත්තේ එමඟින් රටේ ආර්ථිකයට සහ ප්‍රගමනයට දායකවීම සඳහා බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (19) රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති ජන හමුවක දී උපාධිධාරීන් පිරිසකගේ රැකියා ලබාදීමේ  වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධව අඳහස් දක්වමින් කියා සිටියේය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙසේ ද කියා සිටියේය. “උපාධිධාරීන් ආර්ථිකයට වඩා ඵලදායී අංශ වෙත යා යුතුයි.ආර්ථිකයට ඍජු කොටස්කාරයින් වන උපාධිධාරීන් අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්වලට උපාධිධාරී ගුරුවරුන්, කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ හරි අවබෝධයක් තිබෙන උපාධිධාරීන් නැහැ. මෙම තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍යයි.” එමෙන්ම, කුමන අංශයක හෝ වේවා උපාධිධාරීන් යනු රටක සිටින හොඳම කොටස වන බවත්, ඔවුන් රටේ ආර්ථිකයට අවශ්‍ය හොඳම දේ සිදුකරන්නට කටයුතු කළ යුතු වන බවත්  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එහි දී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

0 views
Send Us Your Request

Hello Radio is the online radio service of Planet Entertainment, which is catered to the Sri Lankan Sinhala speaking Community living in Sri Lanka and overseas. It is equipped with state of the art systems, software’s and unique solutions using Social Media as a tool of communication. Copyright © Hello Digital Media Network 2017